Käyttölupahakemuksen materiaalit

Käyttölupahakemukseen liittyy seuraavat materiaalit:

  • Täydennettävä lupahakemus
  • Salassapitositoumus
  • Aineistolista liitteeksi
  • Ohjeet lupahakemuksen täyttämiseen ja palauttamiseen
  • Valittujen aineistojen kuvaukset