Sök på Taika-katalogen

(Sökresultaten uppdateras automatiskt när du skriver.)
Sökobjekt


Referenstidpunkt

(Datumformatpp.kk.vvvv)
(Datumformatpp.kk.vvvv)
Materialnamn Beskrivning Referenstidpunkt Antal variabler Antal observationer
{{ ::dataset.docmeta.subject }} {{ ::dataset.docmeta.contentdescription | limitTo:137 }}{{ ::dataset.docmeta.contentdescription.length > 137 ? '…' : '' }} {{ ::dataset.docmeta.coveragetemporal | ymd2dmy }} {{ ::dataset.docmeta.variable_count }} {{ ::dataset.docmeta.line_count | number }}
Inget material som motsvarar sökvillkoren.

(Sökresultaten uppdateras automatiskt när du skriver.)
Sökobjekt
Sök variabler
Variabelbeteckning Variabelnamn Materialets namn
{{ variable.identifier }} {{ variable.variablename }} {{ variable.datasetname }}
Inga variabler som motsvarar sökvillkoren.