Sökobjekt
Referenstidpunkt

Ange startdatum i formatet enligt tipset!

Ange slutdatum i formatet enligt tipset!

Materialnamn Beskrivning Referenstidpunkt Antal variabler Antal observationer Välj
{{ ::dataset.docmeta.subject }} {{ ::dataset.docmeta.contentdescription | limitTo:137 }}{{ ::dataset.docmeta.contentdescription.length > 137 ? '…' : '' }} {{ ::dataset.docmeta.coveragetemporal | ymd2dmy }} {{ ::dataset.docmeta.variable_count }} {{ ::dataset.docmeta.line_count | number }}
Inget material som motsvarar sökvillkoren.

Sökobjekt
Variabelbeteckning Variabelnamn Materialets namn Välj
{{ variable.identifier }} {{ variable.variablename }} {{ variable.datasetname }}
Inga variabler som motsvarar sökvillkoren.